Veri ve Gizlilik'e Geri Dön

Gizlilik Politikası

Teamtailor kullanarak işe alım için gizlilik politikası

İşe alımların yönetimi ve işe alım sürecinin basitleştirilmesi hizmeti ("Hizmet") team.blue Turkey adına Teamtailor tarafından desteklenmektedir ("Denetçi" "biz" vb.). Hizmeti kullanan kişilerin (“Kullanıcılar”) işe alım sürecinde Kullanıcı'nın kişisel verilerini nasıl kullandığımız konusunda kendilerini güvende hissetmeleri ve bilgilendirilmeleri önemlidir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mümkün olan en yüksek standardı sağlamaya çalışıyoruz. Kullanıcı Kişisel Verilerini bu Gizlilik Politikasına ("Gizlilik Politikası") uygun olarak işler, yönetir, kullanır ve koruruz.

1. Genel

Mevcut gizlilik mevzuatına uygunluğu kontrol ediyoruz. Kullanıcıların kişisel verileri, bu çalışanların işe alımını yönetmek ve kolaylaştırmak amacıyla işlenir.

2. Kişisel verilerin toplanması

Kullanıcıların Hizmete katkıda bulunduğu kişisel verilerin işlenmesinden veya Hizmet ile ilgili olarak başka şekilde topladığımız kişisel verilerden sorumluyuz.

Kişisel verileri ne zaman ve nasıl topluyoruz?
Şu durumlarda Kullanıcılar hakkında Kullanıcılardan kişisel veri topluyoruz

  • Kullanıcılar Hizmet aracılığıyla veya başka bir şekilde başvuruda bulunduklarında ve kendileri hakkında kişisel verileri bizzat veya Facebook ya da LinkedIn gibi bir üçüncü taraf kaynağı kullanarak eklediklerinde; ve
  • Hizmetlerimizi personelimizle bağlantı kurmak için kullandıklarında ve kendileri hakkında kişisel verileri bizzat veya Facebook ya da LinkedIn gibi üçüncü taraf kaynağı kullanarak eklediklerinde.
  • Sohbette tanımlanabilir veriler sağlar (Hizmeti kullanan web sitesi aracılığıyla sağlanır) ve bu veriler başvuru prosedürüyle ilgilidir;

Facebook, Linkedin ve diğer kamuya açık kaynaklar gibi üçüncü taraflardan veri topluyoruz. Bu “Kaynak kullanımı” olarak adlandırılır ve çalışanlarımız tarafından manuel olarak veya Hizmet dahilinde otomatik olarak gerçekleştirilir.

Bazı durumlarda, mevcut çalışanlar potansiyel başvuru sahipleri hakkında önerilerde bulunabilirler. Bu çalışanlar, bu tür potansiyel başvuru sahipleri hakkında kişisel veriler ekleyecektir. Bu durumlarda, potansiyel başvuru sahibi bu Gizlilik Politikası kapsamında bir Kullanıcı olarak kabul edilir ve verilerinin işlendiği hakkında bilgilendirilir.

Toplanan ve işlenen kişisel veri türleri
Hizmet aracılığıyla toplanabilecek kişisel veri kategorileri kişilerin isimleri, e-postaları, resimleri ve videoları, Facebook ve LinkedIn hesaplarından gelen bilgileri, işe alma sürecinde sorulan sorulara cevapları, unvanları, eğitimleri ve Kullanıcının veya başkalarının Hizmet aracılığıyla sağladığı diğer bilgileri kullanılarak gerçek kişileri tanımak için kullanılabilir. Sadece işe alım süreci ile ilgili veriler toplanır ve işlenir.

İşlemenin amacı ve yasallığı
Kişisel verilerin toplanmasının ve işlenmesinin amacı işe alımın yönetilmesidir. Kişisel verilerin işlenmesinin yasal yanı, işe alımların basitleştirilmesi ve kolaylaştırılmasına ilişkin meşru amacımızdır.

Toplu analiz veya pazar araştırması amacıyla işlenen kişisel veriler daima tanımlanamaz hale getirilir. Bu tür kişisel veriler, belirli bir Kullanıcıyı tanımlamak için kullanılamaz. Dolayısıyla, bu veriler kişisel veri olarak kabul edilmez.

Verilerin onaylanması konusu
Kullanıcı, Denetçi'nin işe alım sürecini sağlamak amacıyla kişisel verilerini işlemesini kabul eder. Kullanıcı, şu durumlarda Kişisel verilerin Servisler aracılığıyla toplanmasını kabul eder:

  • Kullanıcılar Hizmet aracılığıyla bir başvuru yaptıklarında ve kendileri hakkında kişisel verileri bizzat veya Facebook veya LinkedIn gibi üçüncü taraf kaynakları kullanarak eklediklerinde ve Denetçinin ek bilgiler eklemek için harici kaynaklar kullanmasını onaylarlar; ve
  • Denetçi’nin işe alım departmanına bağlanmak için Hizmeti kullandıklarında ve kendileri hakkındaki bilgileri bizzat ya da Facebook veya LinkedIn gibi bir üçüncü taraf kaynağı kullanarak eklediklerinde.

Kullanıcı ayrıca, Kullanıcı ile ilgili halka açık bilgileri toplamak ve bunları işe alım amaçları için derlemek üzere Denetleyiciye izin verir.

Kullanıcı, yukarıdaki a) ve b) uyarınca toplanan kişisel verilerin aşağıdaki Depolama ve aktarma ve Kişisel verilerin işleneceği süre bölümlerine göre işleneceğini kabul eder.

Kullanıcı, 9'da listelenen iletişim bilgilerini kullanarak Denetleyici ile iletişim kurarak istediği zaman onayını geri çekme hakkına sahiptir. Ancak, bu hakkın kullanılması, Kullanıcının belirli bir iş için başvuramayacağı veya Hizmeti başka şekilde kullanamayacağı anlamına gelebilir.

Depolama ve aktarma
Hizmet aracılığıyla toplanan kişisel veriler, Avrupa Komisyonu tarafından yeterli koruma seviyesine sahip olduğu düşünülen üçüncü ülkeler olan AB/EEA bölgelerinde depolanır ve işlenir veya üçüncü ülke transferlerinin (Gizlilik Kalkanı olarak) yasalara uygunluğuna tam olarak uyan bu tür bağlayıcı sözleşmelere veya verileri aktarılan veri sahiplerinin haklarını korumak için uygun önlemlerin alındığı diğer tedariklere dahil olan tedarikçiler tarafından işlenir. Bu tür güvenlik önlemleriyle ilgili belgeler edinmek için, 10'da listelenen İletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin.

Kişisel verilerin işleneceği süre
Bir Kullanıcı, yazılı olarak, kişisel verilerinin işlenmesine itiraz etmezse, kişisel veriler yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli görüldüğü sürece tarafımızca saklanır ve işlenir. Bir başvuru sahibinin (Kullanıcı) gelecekteki işe alımlar için uygun görülebileceğini ve bu amaçla, potansiyel işe alımlar için artık değerli olmayana kadar Kullanıcıların Kişisel Verilerini saklayabileceğimizi unutmayın. Bir Kullanıcı olarak Kişisel Verilerinizin bu amaçla işlenmesini istemiyorsanız (gelecekteki işe alımlar) lütfen 10. fıkradaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin.

3. Kullanıcı hakları

Kullanıcılar, tarafımızca işlenen kişisel veriler hakkında, yazılı olarak bildirimde bulunarak, aşağıdaki 10. fıkrada yer alan iletişim bilgilerini kullanarak bizden bilgi isteme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, kendilerine ait işlenmiş kişisel verilerin bir (1) kopyasını ücretsiz olarak alma hakkına sahiptir. Talep edilen diğer kopyalar için Denetçi, bu talebin idari maliyetlerini hesaba katarak makul bir ücret talep etme hakkına sahiptir.

Kullanıcılar, gerekirse, bu Kullanıcıya ilişkin yanlış kişisel bilgileri, yazılı bir taleple, aşağıdaki 10. fıkrada yer alan irtibat bilgilerini kullanarak düzeltme hakkına sahiptir.

Kullanıcı, işlemin silinmesini veya kısıtlanmasını talep etme ve belirli koşullar altında meşru çıkarlara dayanarak işleme itiraz etme hakkına sahiptir.

Kullanıcı, Kullanıcı tarafından Denetçiye işleme konusunda verilen onayı geri alma hakkına sahiptir. Ancak, bu hakkın kullanılması, Kullanıcının belirli bir iş için başvuramayacağı veya Hizmeti başka şekilde kullanamayacağı anlamına gelebilir.

Kullanıcı, belirli koşullar altında veri taşınabilirliği hakkına sahiptir; yani, başkalarının hak ve özgürlüklerini olumsuz olarak etkilemediği sürece kişisel verilerin alınması ve bunların başka bir denetleyiciye aktarılması hakkına sahiptir.

Kullanıcı, kişisel verilerin işlenmesinin gizlilik yasasını ihlal ettiğini düşünürse kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak yetkili kişilere şikayette bulunma hakkına sahiptir.

4. Güvenlik

Kişisel dürüstlüğü ön planda tutuyoruz. Bu nedenle aktif bir şekilde çalışarak Kullanıcıların kişisel verilerini titizlikle işliyoruz. Kullanıcıların ve diğer kişilerin kişisel verilerinin güvenli bir şekilde ve bu Gizlilik Politikasına ve Genel Veri Koruma Yönetmeliğine uygun olarak işlendiğinden emin olmak için makul olarak alınması gereken önlemleri alırız.

Bununla birlikte, internet ve mobil ağlar üzerinden bilgi aktarımı hiçbir risk olmadan gerçekleşemez, bu nedenle tüm aktarımlar, veri aktarımı yapan kişinin kendi riski altında yapılır. Kullanıcıların, verilerinin korunmasını sağlamak için sorumluluk almaları da önemlidir. Giriş bilgilerinin gizli tutulması Kullanıcının sorumluluğundadır.

5. Kişisel verilerin üçüncü taraflara aktarılması

Kullanıcıların kişisel verilerini üçüncü şahıslara satmayız veya hiçbir şekilde aktarmayız.

Kullanıcıların Kişisel Verilerini şu kişilere aktarabiliriz:

  • Hizmet sunumu için, talimatlarımız doğrultusunda İşlemciler ve Alt İşlemciler olarak hareket eden yüklenici ve alt yüklenicilerimiz;
  • cezai veya uygunsuz davranışlardan şüphelenildiği takdirde yetkili makamlar veya hukuk danışmanları;
  • yasalar veya makamların ihtiyati tedbirleri uyarınca gerektiğinde yetkili makamlar, hukuk danışmanları veya diğer aktörler.

Kullanıcıların kişisel verilerini yalnızca güvendiğimiz üçüncü taraflara aktaracağız. Kullanıcının kişisel verilerinin geçerli gizlilik mevzuatına uygun olarak işlenmesini sağlamak için iş ortaklarımızı dikkatlice seçeriz. Şu kişisel veri işlemcisi kategorileriyle işbirliği yapıyoruz; servis, sunucu ve barındırma şirketleri, e-posta referans şirketleri, video işleme şirketleri, bilgi tedarik eden şirketler, analitik servis şirketleri ve Hizmetin sunulmasıyla ilgili diğer şirketleri sağlayan Teamtailor.

6. Toplanmış veriler (tanımlanamayan kişisel veriler)

Toplanan verileri üçüncü taraflarla paylaşabiliriz. Toplanan veriler, bu gibi durumlarda Hizmet aracılığıyla toplanan bilgilerden derlenmiştir ve örneğin Hizmetin kullanımına ilişkin internet trafiği istatistiklerinden veya jeolojik konumdan oluşabilir. Toplanan veriler, kişileri tanımlamak için kullanılabilecek hiçbir bilgi içermez ve bu nedenle kişisel veri değildir.

7. Çerezler

Kullanıcılar Hizmeti kullandığında, kullanımla ilgili bilgiler çerez olarak saklanabilir. Çerezler, Hizmet kullanılırken İnternet tarayıcısı, bilgisayar, cep telefonu veya tablet gibi Kullanıcı cihazlarında saklanan pasif metin dosyalarıdır. Çerezleri, Kullanıcının Hizmet kullanımını geliştirmek ve örneğin Hizmet kullanımıyla ilgili istatistikler gibi bilgileri toplamak için kullanırız. Bu, Hizmeti güvence altına almak, bu güvenceyi korumak ve geliştirmek için yapılır. Çerezler aracılığıyla toplanan bilgiler bazı durumlarda kişisel veriler olabilir ve bu gibi durumlarda Çerezler Politikasıile yönetilir.

Kullanıcılar, istedikleri zaman cihazlarındaki yerel ayarları değiştirerek çerez kullanımını devre dışı bırakabilirler. Çerezleri devre dışı bırakmak Hizmet deneyimini etkileyebilir, örneğin Hizmet’teki bazı işlevlerin devre dışı bırakılması gibi.

8. Değişiklikler

İstediğimiz zaman Gizlilik Politikasında değişiklik yapma veya politikaya ekleme yapma hakkımız mevcuttur. Gizlilik Politikasının en son haline Hizmet aracılığıyla daima erişilebilir. Yeni Gizlilik Politikası kullanıcı, yeni versiyonu Kullanıcıya bildiren bir e-posta aldığında (Hizmetin kullanımıyla bağlantılı olarak Kullanıcı tarafından belirtilen e-postayı kullanarak) veya başka bir şekilde bilgilendirildiğinde, Kullanıcılara bildirilmiş sayılacaktır.

9. İletişim

Sorularınız için, kişisel verilerin kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi veya diğer konularda bizimle iletişime geçmek için, lütfen belirtilen iletişim bilgilerini kullanın; team.blue Turkey melissa.demirci@team.blue

Zaten team.blue Turkey şirketinde mi çalışıyorsunuz?

İşe alım yapalım ve yeni iş arkadaşınızı bulalım.

Teamtailor

Kariyer sitesi Teamtailor tarafından